ลงทะเบียนเข้าระบบ

Nongsanit e-Service

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ อบต.หนองสนิทในภาพรวม

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ (รายเดือน) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เครือข่ายสารสนเทศ

 • รพสต.หนองสนิท
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสนิท
 • โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
 • โรงเรียนบ้านหนองกับ
 • โรงเรียนบ้านหนองสนิท
 • โรงเรียนบ้านสำโรง
 • โรงเรียนบ้านวารไพรศรี
 • โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
 • กศน.ตำบลหนองสนิท
 • บ้านสนิท หมู่ที่ 1
 • บ้านหนองกับ หมู่ที่ 2
 • บ้านสำโรง หมู่ที่ 3
 • บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4
 • บ้านขวาว หมู่ที่ 5
 • บ้านวารไพรศร๊ หมู้ที่ 6
 • บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ 7
 • บ้านไผ่ หมู่ที่ 8
 • บ้านหนองสนิท หมู่ที่ 9
 • บ้านสำโรง หมู่ที่ 10

พยากรณ์อากาศวันนี้


ราคาน้ำมันวันนี้

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติการเยี่ยมชม

148086
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
เยี่ยมชม(เริ่มนับ1 ม.ค.58)
75
347
422
122485
7153
4018
148086
Your IP: 18.206.13.39
Server Time: 2019-08-26 01:52:42

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของ อบต.หนองสนิท

ข้อมูลทั่วไป

 

   (1) ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท

 

เดิมตำบลหนองสนิทขึ้นกับตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  เมื่อพ.ศ. 2498 ได้แยกออกจากตำบลจอมพระ เป็นตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีหมู่บ้านในเขตตำบลหนองสนิทในขณะนั้น ได้แก่ บ้านสนิท  บ้านหนองกับ บ้านสำโรง บ้านโนนงิ้ว บ้านขวาว บ้านสำโรงน้อย บ้านไผ่ บ้านหนองสนิท บ้านสำโรง บ้านกอก บ้านแสง บ้านหนองคู บ้านบัว บ้านโนนสำราญ บ้านหนองเหล็ก บ้านหนองพลวง  ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2525  ได้แยกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลหนองสนิท และตำบลลุ่มระวี

 

   (2) ขนาดพื้นที่

 

ตำบลหนองสนิท  มีเนื้อที่ทั้งหมด     21,693   ไร่  (35.61  ตารางกิโลเมตร)  แยกเป็น1)  พื้นที่เพื่อการเกษตร  จำนวน    18,071   ไร่  

2)  พื้นที่อยู่อาศัย  จำนวน    2,020  ไร่ 

3)  พื้นที่ป่าและสาธารณประโยชน์   จำนวน  1,247 ไร่

4)  พื้นที่อื่น ๆ   จำนวน  355  ไร่

 

   (3)  ทำเลที่ตั้งตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ              จรด     ตำบลเมืองแกและตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม

ทิศใต้                 จรด     ตำบลบ้านผือและตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ

ทิศตะวันออก         จรด     ตำบลบัวโคกอำเภอท่าตูม และตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระ

ทิศตะวันตก          จรด     ตำบลลุ่มระวีและตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ

 

โดยตำบลหนองสนิทอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  ระยะทาง

10  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ    10  นาที

 

   (4) เขตปกครอง     รวม 10 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1  บ้านสนิท            ผู้ปกครอง        นายแก่น          ไกรเพชร         ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านหนองกับ         ผู้ปกครอง        นายสมชัย        หวังผล            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3 บ้านสำโรง           ผู้ปกครอง        นายทองอินทร์   ผิวเหลือง         ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  4  บ้านโนนงิ้ว                    ผู้ปกครอง        นายบุญลับ       อินทร์งาม       ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านขวาว             ผู้ปกครอง        นายแสงจันทร์   พรหมบุตร       ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6 บ้านวารไพรศรี        ผู้ปกครอง        นางวรรณิศา     นิลกาญจนกุล   กำนัน

หมู่ที่ 7 บ้านสำโรงน้อย       ผู้ปกครอง        นายประดิษฐ     ทองแม้น         ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  8 บ้านไผ่               ผู้ปกครอง        นายประยม       หวังผล           ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  9 บ้านหนองสนิท      ผู้ปกครอง        นายพิทยา        ศรีเพชร          ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่10 บ้านสำโรง            ผู้ปกครอง        นายหนุ่ย         มะเดื่อ            ผู้ใหญ่บ้าน

 

 

 

(5) สภาพภูมิประเทศ

                    พื้นที่ของตำบลหนองสนิทเป็นพื้นที่ราบสูงลอนตื้น ไปทางทิศตะวันออกกระจายเป็นวงกว้างทั่วไป ในระดับความสูง  141 เมตร จากระดับน้ำทะเล  และมีที่ราบต่ำกระจายส่วนใหญ่ลาดไปทางทิศตะวันออกของตำบล ในระดับความสูงที่ 132 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพพื้นดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำ

กล่องแสดงความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ

 
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นว่า อบต.หนองสนิทควรพัฒนาปรับปรุงในด้านใดมากที่สุด
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Image not available