header01.jpeg
81790419_2979452542065649_5579911289217482752_n.jpeg
268893575_486654589555632_8989979008469437541_n.jpeg
previous arrow
next arrow

แนะนำคณะผู้บริหาร

นายก
นายสมจิตร นามสว่าง
นายก อบต.หนองสนิท
Image is not available
Image is not available
รองนายก
นายศุภราช สุขเกษม
รองนายก อบต.ฯ
Image is not available
รองนายก
นายสุขสมหวัง สุวงศ์
รองนายก อบต.ฯ
Image is not available
ปลัด อบต.
Image is not available
นายจิตรกร ศรีปิยะุตร
ปลัด อบต.
previous arrow
next arrow

 

 

ข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

   แผนผังสถานที่ต่างๆในตำบล

    1.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตพอเพียงโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว

    2.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองกับ

    3.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตพอเพียงโรงเรียนบ้านวารไพรศรี

    4.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตพอเพียงโรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)

    5.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองสนิท

    6.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตพอเพียงโรงเรียนหนองสนิทวิทยา

    7.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อบต.หนองสนิท

    8.ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้ว นางรจนา  สีวันทา

    9.ไร่นาสวนผสม นางอุมาภรณ์ กะการดี บ้านสำโรง ม.10

    10.ไร่นาสวนผสม นางทองม้วน  พวงจันทร์ บ้านไผ่ ม.8

    11.กลุ่มการทำเห็ดฟาง บ้านไผ่  ม.8 

    12.การแกะสลักไม้ ตะขอบังคับช้าง นายประสิทธิ์  จงใจรักษ์  ม.5

    13.สถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองสนิท ม.9

    14.กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านสนิท ม.1

    15.สหกรณ์ผักอินทรีย์บ้านสำโรง ม.3

    16.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน นายพันธ์  ดาศรี  ม.7

ล็อกอินเข้าระบบ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์ราชการ
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
161c3ee136794b_NHGIOEKFPQMLJ.jpeg
161cacedcbd863_MKEJIPQOHNFGL.jpeg
previous arrow
next arrow

สถิติการเยี่ยมชม

เริ่มนับ 13 ก.ย. 2562
0276164
วันนี้วันนี้19
เมื่อวานเมื่อวาน33
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้148
เดือนนี้เดือนนี้52
ยอดรวมทั้งหมดยอดรวมทั้งหมด276164